Over MACH

Theater Mach is een professioneel theatergezelschap, opgericht in 2008 door acteur en theatermaker Armin Tashakoor. Mach werkt volgens de cultural governance code en is aangemerkt als cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ons uitgangspunt is het maken van maatschappijkritische theatervoorstellingen.

Mach?

Mach is de eenheid waarmee het doorbreken van de geluidsbarrière gemeten wordt. Als de geluidsbarrière doorbroken is, volgt een keihard kabaal. Dit wordt Mach 1 genoemd. De benaming Mach past uitstekend bij de manier waarop wij theater maken en bij wat we teweeg willen brengen.

Onze visie

We leven in deze enerverende tijden met politieke en religieuze spanningen in de wereld, etnische en economische conflicten, vervagende idealen en met maatschappelijke vraagstukken en problemen die onbeantwoord blijven. Mach ziet het als haar opdracht om deze actuele thema’s kritisch en scherp, vanuit verschillende standpunten te belichten. Met onze voorstellingen willen we lastige thema’s aansnijden en bespreekbaar maken. Zo dragen we enerzijds bij aan kwalitatief goed theater, anderzijds bevorderen we solidariteit voor een betere wereld. Mach wil in de toekomst landelijk bekend staan als de kritische theatergroep uit Rotterdam.

Onze missie

Theatergezelschap Mach produceert en levert aan theaters in Nederland theaterstukken met een maatschappijkritische boodschap. Mach is overtuigd van de noodzaak van theater als ontmoetingsplaats voor inzicht, reflectie en wezenlijk contact. Contact tussen acteurs, tussen personages en publiek, maar ook tussen toeschouwers onderling. Mach streeft naar theater dat als ongemakkelijk ervaren mag worden – omdat het ons confronteert met de beperkingen van ons eigen perspectief –, maar dat ook heilzaam en verbindend is. Dit willen we bereiken met de keuze van de thema’s voor onze voorstellingen. Daarbij staan kwaliteit en originaliteit centraal.


Het bestuur;
Heleen Hemeete (voorzitter)
Mijke Zeegers (secretaris)
Esther Thedinga (penningmeester)